Wolf & Practice mute


หน้าแรก
Product
ช่างทำเครื่องดนตรี
ช่างซ่อมเครื่องดนตรี
update news
Contact us

Wolf eliminator
ทรงกลมกระดุมเล็กสีทอง
For cello

ราคา 450 บาท
Practice mute FOM


ZD-234 For violin ราคา 400 บาท
For cello ราคา 500 บาท
       
Cello wolf eliminator
"Super-Sensitive"

For cello& bass

ราคา 700 บาท
Magnetic mute
For violin & viola

ราคา 400 บาท
       
DK mute, round
Violin 100
Viola 200
Cello 250
Double bass 550
DK practice mute
Violin250
Viola 300
Cello 300
Double bass 900
       
Metal mute
Made in India
สำหรับลดเสียงไวโอลิน
ราคา 550 บาท
Metal mute
Brand "Gewa"#411910-Germany
สำหรับลดเสียงไวโอลิน
ราคา 800 บาท