Violin-Page1

เรามีไวโอลินให้เลือกตั้งแต่ระดับ Beginner-Intermediate-Advance
China o Taiwan o Singapore o Czech o Germany o France o Italy


กลับไปหน้าHome
สินค้า
ช่างทำไวโอลิน
ช่างซ่อมไวโอลิน
ข่าวสารดนตรี
ติดต่อเรา
Student violn (ไวโอลินสำหรับผู้เริ่มเรียน)
Model: Student violin (SkyLark brand)
Price: 2,500 Baht.
Size: 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 and 4/4
ไวโอลินสำหรับผู้เริ่มเรียน
พร้อมกล่อง,ยางสน,คันชัก

Origin: China
Model: Student violin (BJ-model)
Price: 8,000 Baht.
Size: 4/4
ไวโอลินสำหรับผู้เริ่มเรียน
พร้อมกล่อง,ยางสน,คันชัก
Origin: China
       
Model: Student violin (CG10-model)
Price: 5,500 Baht.(normal)
Price: 6,000 Baht (upgrade)
ไวโอลินสำหรับผู้เริ่มเรียน
พร้อมกล่อง,ยางสน,คันชัก
Origin: China

Click! ดูบรรยากาศโรงงาน
Model: Student violin ("Crown"Model-100)
Price: 4,000 Baht.
Size: 4/4
ไวโอลินสำหรับผู้เริ่มเรียน
พร้อมกล่อง,ยางสน,คันชัก
Origin: Singapore
       
Model: Student violin (DL-model)
Price: 7,000 Baht.
Size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 and 4/4
ไวโอลินสำหรับผู้เริ่มเรียน
พร้อมกล่อง,ยางสน,คันชัก
Origin: Taiwan
Model: Student violin (SW-model)
Price: 6,000 Baht.
Size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 and 4/4
ไวโอลินสำหรับผู้เริ่มเรียน
พร้อมกล่อง,ยางสน,คันชัก
Origin: Singapore
       
Model: Intermediate violin
(Model: MK-FD110)


Price: 28,000 Baht.
Size: 4/4
มีลายหลัง ทำสีเก่า Del Jesu
Model: Intermediate violin
(Model: MK-GV30)


Price: 10,000 Baht.
Size: 4/4